Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

ASF lyfter

Skoopi-projektet

ASF lyfter

Versamheten, mål och resultat. 

 

Verksamheten

I projektet ASF Lyfter fokuserar vi på 8 utvecklingsområden som alla ska bidra till att ASFen i Sverige får bättre förutsättningar att lyfta. De 8 utvecklingsområdena är uppräknade och förklaras kort här nedan.

Mål

Vi vill uppnå en ökad kunskap och tydlighet i vad ett ASF är och har att erbjuda både målgrupp och samhälle. Att stärka ASF företagens kvalitativa processer för ökad tillväxt.

Att öka kunskapen om varandras pusselbitar inom den social ekonomin i syfte att stärka samverkan mellan olika aktörer.

ASFens roll på arbetsmarknaden och i samverkan med andra  ska tydliggöras och stärkas. 

Resultat

Vi menar att vi har nått framgång när:

• Vi har nått en samsyn med arbetsmarknadens parter kring vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att ASF ska bli en större del av en inkluderande arbetsmarknad.

• Genom en plattform tydliggjort vilka olika möjligheter som finns för målgruppen och vad olika aktörer inom civilsamhället har att erbjuda i sina olika styrkor och särarter. 

• ASF via kvalitativa insatser har stärkts och kan visa på att omsättningen bygger på affärer och inte främst på arbetsträning

• Samtliga parter har stärkts i sin kunskap kring de horisontella principerna och det transnationella utbytet har givit konkret kunskap om vad som ger ökad access till arbetsmarknaden.

• Aktörer vill och genom en lista har lätt att hitta ett ASF för att göra samhällsnyttiga affärer med.

• En framtagen struktur finns genom ASF konsortier eller Skoopi distrikt i hur att stödja ASF i kvalitativa processer.

• Ett internt sälj- och organiseringsstöd för Skoopis medlemsföretag finns på plats med utbildning, underlag och mallar. 

• En digital marknadsplats finns där den som vill göra samhällsnyttiga affärer enkelt kan hitta ASF företagen och befintliga säljorganisationer, som tex. Social Trade för att göra gemensamma affärer.

• Ett verktyg finns för att kommunicera den samhällsnytta som skapas via en kedja av värden och insatser från arbetsträning till anställning

• Fler ASF hittar vägar till finansiering av utvecklingsinsatser

• Mikrofonden får tillgång till mer kapital genom tydlighet i vad insatt kapital ger för social avkastning.


ASF LYFTER

utvecklings­områden​

Vi jobbar inom 9 olika utvecklingsområden i projektet:

 

Att bli ett ASF

Ett av de vikigaste områdena är Att bli ett ASF. Hur gör man, vad finns det för fördelar, finns det några nackdelar? 
Lena Carlbom och Anna Ytell kan svara på alla era frågor.

Kompetensutveckling

Vi strävar efter att ständigt bli bättre. ASF:erna är bäst på att vara ASF, så det är självklart att vi letar kompetens bland oss, och delar med oss av våra kunskaper.  Roger Cangas är ansvarig för vår kompetensutveckling.

Certifiering

Skoopi har arbetat fram en SIS-standard för certifiering av ASF. Vår målsättning är att alla ASF ska bli certifierade ASF. Jan Forslund är ansvarig för certifieringen.

Layout och kommunikation

Vi arbetar för en effektiv och tydlig kommunikation för såväl Skoopi som för våra ASF;er. Hemsidor, mallar och kommunikationsvägar är några av områdena vi jobbar med. Henrik Ström och Fredrik Bergman är ansvariga för detta område.

ASF-listan

ASF-listan är så mycket mer än en lista över våra ASF. Det är en sökbar plattform med information om alla våra ASF. Ett effektivt sätt att öka våra företags synlighet. Marcus Björk är ansvarig för ASF-listan.

ARBETSMARKNADENS PARTER

Vi vill se en samsyn med arbetsmarknadens parter kring vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att ASF ska bli en större del av en inkluderande arbetsmarknad. Ulrika  Persson är ansvarig för detta område.
Läs mer

FINANSIERINGSLÖSNINGAR

Vi arbetar med att sammanställa lättillgänglig finansieringsinformation anpassat till ASF och ASF:ernas förutsättingar. Helen Curry är ansvarig för detta område.
Läs mer

EFFEKTMÄTNING

ASF ger stora samhällsnyttiga effekter. För att tydligt kunna visa på hur och vilka, jobbar vi med att mäta dessa effekter. Ylva Lundkvist Fridh är ansvarig för effektmätningen.

NATIONELL SÄLJORGANISATION

Med en nationell säljorganisation ökar möjligheterna för ASF:erna att nå ut med sina erbjudande. Marie Pettersson är ansvarig för detta område.

ALLT SOM RÖR ASF LYFTER

Nyheter

Blogginlägg om ASF Lyfter. Se alla nyheter här.