Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Arbetsförmedlingen återbetalar lönebidrag för över en miljard

Många är de ASF som under det senaste året upplevt problem i kontakterna med Arbetsförmedlingen. Efter de senaste årens bantning i personalstyrka följt av en växande arbetslöshet sedan pandemin har myndigheten fått svårt att klara sina åtaganden. Detta har fått till följd att medel för att hjälpa utsatta grupper in på arbetsmarknaden inte har betalats ut.

En dryg miljard av budgeterade medel för lönebidrag till människor med funktionsnedsättningar – betalas nu tillbaka till statskassan. Samtidigt betalas drygt 700 miljoner kronor som skulle ha gått till nystartsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända också tillbaka.

Detta trots att det är fler än tidigare som köar och väntar på att få använda dessa möjligheter. Men pengarna lämnas alltså tillbaka till statskassan – oanvända.

– Vi har inte mäktat med, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar till Sveriges radio.

– Jag tycker att detta är ett fruktansvärt svek mot alla långtidsarbetslösa med funktionshinder, säger Skoopis ordförande Ulrica Persson.

Arkiv