Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Skoopi bjuder in till spridningskonferens för ESF projektet ASF Lyfter

Tid: Fredagen den 25/11 kl 13.00-15.30

Plats: https://us06web.zoom.us/j/3423757852

Nu är vi snart i mål med vårt så viktiga ESF projekt, ASF Lyfter. Under nästan två år har vi fått möjligheten att tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners tydliggöra ASF´s roll inom arbetsmarknadspolitiken. En mängd nya kontakter och nätverk har bildats, massor av kunskap har producerats och spridits av och till många aktörer. Kunskapen är samlad i två handböcker, ASF praktikan och en finansieringshandbok.Vi har även tagit fram en effektrapport som beskriver den samhällsnytta ASF bidrar till samt en mängd filmer i syfte att sprida kunskap om och för ASF. Allt detta kommer att samlas på vår uppdaterade hemsida. Under konferensen kommer vi att dela med oss av den kunskap och de resultat vi har erövrat under projektet och hur vi menar att offentliga aktörer kan främja framväxten och utvecklingen av ASF. 

Konferensen riktar sig till alla med intresse för ASF-frågor.

Varmt välkomna önskar Skoopi

  • En stark organisation
  • En tydlig röst
  • Ett stöd för ASF

Arkiv