Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Lite historik

Underlaget till certifieringen har tagits fram under en längre tid. Ett mer fokuserat arbete startade 2017. Behovet att visa sin kvalitet ledde fram till flera omgångar av processer att ta fram en modell.

Över 50 ASF arbetade inledningsvis i en mängd workshops med underlaget till vad som skulle vara krav vid certifieringen. Därefter drevs ett projekt med syftet att finna en konkret form och modell för själva certifieringen. I båda fallen finansierades detta delvis av Tillväxtverket. Du kan ta del av historiken i form av två projektrapporter som du kan ladda hem här:

Certifiering av ASF
Certifiering av ASF – genomförande

SIS-dokumentet har uppdaterats två gånger. Den senaste skedde hösten 2022. Då införda Skoopi i samråd med SIS en 10:e punkt “FN:s Globala Mål Agenda 2030”. Då uppdaterades dokumentet till en ny version som används för både bascertifiering och omcertifiering med inledning våren 2023. Alla certifierade ASF ska köpa dokumentet och följa de nya kraven.