Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Vad kontrolleras vid certifieringen?

I slutet av processen kontrollerar alltså revisorerna om företagen når upp till de högt ställda kraven inom 10 områden. I det senaste SIS-dokumentet framgår tydligt vad som efterfrågas på varje område, ofta med flera delfrågor.

Områdena är:

  1. Mål och inriktning
  2. Finansiering och ekonomi
  3. Organisation
  4. Personal och kompetens
  5. Ansvar och delaktighet
  6. Miljöansvar
  7. Socialt ansvar
  8. Ledningssystem
  9. Arbetsmiljö
  10. FN:s Globala Mål Agenda 2030.

I november 2022 införde Skoopi i samråd med SIS den 10:e punkten – se listan ovan. Då uppdaterades dokumentet till en ny version. Det finns i dokumentet korta ordförklaringar för begrepp som används. Köp alltså detta nya dokument från SIS om ni avser certifiera er.