Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Ulrica Persson från Skoopi debatterar skolsystemet på DN Debatt

“Vi som verkar i arbetsintegrerande sociala företag möter många “skolskadade” människor”, skriver Skoopis ordförande Ulrica Persson i en replik på DN debatt.

Ulrica Perssons replik avser en debattartikel om att Sverige numera tillhör de länder i Europa som har högst dödlighet bland unga i åldrarna 20 – 34 år. För två decennier var det tvärtom, då hade vi bland de lägsta nivåerna av dödlighet bland unga.  
“Utvecklingen i Sverige är unik i Västeuropa”, skriver forskarna Sven Bremberg och Elisabeth Fernell i debattens första artikel.
Främsta dödsorsaken bland unga är självmord. Självmordsfrekvsensen är sett till helheten sjunkande i Västeuropa, men inte i Sverige. En annan viktig dödsorsak för de unga är bruk av narkotika. Forskarna skriver att dödligheten pga narkotikabruk har ökat med 60 procent i Sverige mellan åren 2000 och 2017, vilket är helt anmärkningsvärt vid en Europeisk jämförelse.
Risken att dö för tidigt är, enligt aktuell forskning, särskilt stor för unga med ofullständiga betyg från grundskolan.
Forskarna ser ett samband med den reformering av svenska skolsystemet som ägde rum 1991. Sverige är idag tämligen unika med att ha ett skolsystem där alla måste ha godkänt i grundskolans kärnämnen – svenska, engelska och matematik för att komma in på gymnasiets yrkesutbildningar. Många elever känner misslyckanden när de inte klarar av att uppnå kraven. Följden blir ofta att de vare sig får utbildning eller jobb.
Ulrica Persson betonar att utslagningen av unga både handlar om skolsystemet och om en allt hårdare arbetsmarknad. 
“För att få fäste på arbetsmarknaden krävs numera förutom formell kompetens också att du ska vara socialt kompetent, stresstålig, flexibel, duktig på att samarbeta och ha förmåga att arbeta självständigt”, skriver hon. 

Läs debatten på https://www.dn.se/debatt/mer-an-skolan-kan-forklara-ungas-hoga-dodlighet/

Arkiv