Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

För offentlig sektor

Välkommen

Här har vi samlat information som är till nytta för dig som är anställd i offentlig sektor och vill hitta vägar till att främja framväxt eller utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Vi rekommenderar att du först innan du tar del av informationen här läser in dig på vilka Skoopi är https://skoopi.coop/om-skoopi/vad-vi-gor/  och hur vi ser på vad ett ASF är https://skoopi.coop/om-skoopi/skoopis-asf-kriterier/