Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Certifiering för hållbar kärlek och solidaritet

Ord som osökt känns rätt när Solrosen i Östervåla Heby ska beskrivas – och en del av en framgångsformel. Men om mjuka värden ska vara hållbara krävs uppstyrning. Det kallas certifiering, ett stelt ord för något som kan vara ett villkor för överlevnad i ett tufft samhällsklimat.

I ett näringsliv där det vanligtvis är äta eller ätas som gäller, i en darwinistiskt präglad företagskultur, är Arbetsintegrerande Sociala Företag udda fåglar. Många ASF-er är lågoddsare. Men att betona värden som kärlek och solidaritet i en marknadsekonomi kan vara en konkurrensfördel. Solrosen har vänt udda till en framgångsformel. Men hur vet man om man är bra? Det är där certifieringen kommer in. Den ska vi återvända till.

För att komma denna “success story” närmare åker vi till Östervåla, där 35 anställda arbetar på 1200 kvm. Vi seglar in en lysande, solmättad vinterdag. Solrosen är en secondhandbutik och ett kafé där det första som slår en är att det inte doftar som det brukar göra på loppisar. -Det här är secondhand, inte loppis, säger Björn Limander, en av de anställda. Allt tvättas och rengörs noggrant innan det prydligt ställs upp för försäljning.

Solrosen är inrymt i en gammal tryckerilokal där Calle Jonsson tidigare har arbetat. ”Alla känner alla” är ett uttryck som passar bra i en liten ort som Östervåla och där nätverkande är en viktig del.

 

Arbetsgemenskapen är a och o

Evalena Olsson

Solrosen startade i liten skala av tre personer i december 2009.

Evalena började hösten 2010 efter det att hon i fyra år arbetat i liknande verksamhet och dessförinnan som rehabsamordnare i många år på Försäkringskassan. Hennes erfarenheter och nätverk har varit helt avgörande för Solrosen.

-Min styrka är myndighetskontakten när vi genom kommunen och Arbetsförmedlingen får hit personer som av olika anledningar inte kan arbeta. Solrosen är en arbetsplats för personer som behöver arbetsrehabilitering/sysselsättning och i vissa fall genomgå en arbetsförmågebedömning.

Syftet är att få rutiner i vardagen, att komma tillbaka till livet efter att ha gått hemma i många år. Arbetsgemenskapen är a och o. -Vi är en arbetsplats där vi ser varandra, har roligt och bygger självkänsla.

Av 35 anställda är 19 på heltid, resten arbetar deltid. Cirka hälften av alla anställda har själva börjat med en arbetsträning på Solrosen för att gå vidare i en anställning. Organisationen är uppdelad på olika grupper; möbler/transport, café, kläder, textil, grovsortering och prylgruppen.

Tidigare var Solrosen en ekonomisk förening, nu aktiebolag med “särskild vinstbegränsning” vilket betyder att eventuella vinster går tillbaka in i verksamheten och att inga aktieuttag görs. Svenska Kyrkan i Östervåla Harbo pastorat köpte verksamheten 2019. Det fanns privata intressenter som ville köpa Solrosen. Man valde kyrkan eftersom de har långsiktigt tänkande.

Evalena betonar kaféets roll för bygden. -Hit kommer människor för att träffa bekanta eller för att de vill bryta sin ensamhet. De är inte inskrivna här men är våra ambassadörer. När andra myndigheter stundtals inte tar sitt ansvar är det en hjärtesak för Solrosen att öppna famnen även för dem som de inte får ersättning för.

 

Vissa saker i livet blir man aldrig av med

Calle Jonsson

Calle som är dryga 60 år gammal har ett CV som doftar nyfikenhet; mentalskötare, brandman, egen musikfirma, organisationsutvecklare på Fuji Film, ambulansförare…

1987 förändrades Calles liv radikalt. Han och hustrun BrittMarie fick sonen Fredrik som hade svåra funktionshinder. 2015 dog sonen och Calle kastades in i en depression. Han fick själv smaka på att bli utbränd och sjukskriven. De erfarenheterna har han burit med sig in i rollen som verksamhetsledare på Solrosen. -Vissa saker i livet blir man aldrig av med. Det gäller att få styrka att bära den här ryggsäcken genom livet. Alla vuxna bär på trauman, och vart och ett kan kännas lika starkt för var och en av oss. Trauman låter sig inte graderas. -Vi ska hjälpa människor att komma tillbaka. Men det är inte alltid man kommer tillbaka. Det ska vi inte blunda för.

Calle har en gedigen bas som verksamhetsledare. Han har gått handledarutbildning för ASF:er via Coompanion. Det var ett avstamp som ingick i certifieringen. -Jag brinner jättemycket för olikheterna i ASF. Vi samsas i olikheterna och bygger sociala kluster.

Solrosen är beroende av Arbetsförmedlingen. -De flesta går på lönebidrag och det skulle vi inte klara oss utan. Det finns en oro som gnager. Calle och Evalena ser ett minskat antal deltagare från kommunen och Arbetsförmedlingen vilket innebär sjunkande intäkter.

 

Acceptans, tolerans, respekt

Björn Limander

Jag var professionell musiker, hade ett coverband och det gick bra för oss. Vi hade 52 spelningar på ett år. Men jag gick in i väggen och sov 16 timmar per dygn i ett halvår.

För Björn Limander gick vägen tillbaka via en anställning hos Calle och BrittMarie. Han fick jobb som personlig assistent för Fredrik. När Fredrik dog fick Björn anställning på Solrosen. Idag är han en av de ansvariga för möbler/transport. -Det låter kanske flummigt, men för mig handlar kärnan i Solrosen om acceptans, tolerans och respekt. Det måste vara så eftersom vi alla kommer från olika bakgrunder. Alla har sin ryggsäck. Ryggsäck har ju alla, påpekar Björn, på alla företag. Skillnaden är att på Solrosen ser man den, pratar om den, får förståelse och stöd.

En kvinnojour, Solrosen Kvinnojour, startad 2012 med EU-pengar, är en ideell förening som stöttas av Solrosen.  Kvinnojouren stödjer kvinnor, barn och män som utsatts av våld i nära relationer och har skyddade boenden som möbleras med hjälp av Solrosen.

-Det här är ett hus som präglas av solidaritet. Vi har skänkt sovsäckar till hemlösa, samlat ihop paket under flyktingkrisen, försett Ungdomsgården i Tärnsjö med soffor. Vi kör dit dom och bär in dom. Behöver skolan julpynt? Kom hit och ta det.

 

-Vi gör i snitt 50 hämtningar i månaden. Vi jobbar via djungeltelegrafen via hitta.se. finner de som vill skänka saker till oss genom att t ex googla på hämtning av dödsbon. Vårt goda renommé gör det lättare att få saker. Och det kan vara extra fina saker. En kund köpte en byrå billigt på Solrosen. På Antikrundan på TV fick han veta att den var värd 50 000 kr. -Det är bara att gratulera, säger Björn med ett leende. Han poängterar Solrosens betydelse som samlande magnet även för andra butiker på orten.

 

Certifieringen “Spark i baken att ta oss till nästa nivå”

Efter mjukvaran kommer hårdvaran. SKOOPI har arbetat intensivt med certifieringen av medlemsföretagen i enlighet med regler uppställda av SIS, Svenska Institutet för Standarder. Hittills har 39 företag certifierats. Ett av dem är Solrosen, som efter fyra månaders duvning klarade certifieringen med glans. Företaget hade en utbildning för ASF:er i Coompanions regi i botten. Calle har erfarenhet från Fujifilm av kvalitetsarbete med ISO14001, vilket underlättade. -Vi kände att vi var bra och att mycket var på plats. Med certifieringen fick vi en spark i baken att ta det till nästa nivå. Vi systematiserade hela företagets struktur för att i dokument kunna visa vad vi gör.

Det som framförallt behövde förbättras var arbetsmiljöarbetet. Några dagar innan vårt besök har de anställda valt skyddsombud i enlighet med ax till limpa-direktiv från facket Vision. Calle: -Våra styrelsemöten har nu en tydligare struktur med en omstöpning av arbetet i ledningsgruppen. Ett exempel är att vi alltid summerar den tidigare veckans arbete.

Solrosen har varje dag ett coronaanpassat morgonmöte på 15 min för alla anställda. Det är en “okulärbesiktning”, en genomlysning, för att stämma av hur alla mår och göra alla delaktiga. Björn:

-Mötena går hand i handske med handledningen. Alla får en handledargenomgång där vi ser vilken kompetens vi har var och en för sig. Många tar ju med sig förvärvad kompetens.

På Solrosens handledare ställs särskilda krav, en förmåga till empati och att kunna se varför vissa personer reagerar på ett visst sätt. Calle: -Vi vill ha rotation så att alla får prova på olika arbetsuppgifter. På det sättet kan vi matcha så att individen hittar det som hen trivs och fungerar med.

Våra tre intervjupersoner berättar om glädjen i att se någon komma till Solrosen, kanske tillsammans med en anhörig, med blicken i backen. Efter tio månader blommar personen ut, står i kassan med öppen blick och en känsla av att vara värdig. En del av miljöarbetet är en psykosocialt inriktad enkät som går ut till alla. Svaren ger fingervisningar och signaler om perceptionsförmågor, att några inte förstått eller tänkt till.

Det svåraste i certifieringen, anser Calle, är ledningssystemen och även de ska rimma med miljömässig hållbarhet. – Vi fick bryta upp strukturen för ledningssystemen för att se hur alla hänger ihop. Digitalisering är här instrumentet. Solrosen har nu gått från analogt till ett program för dokumenthantering, PlanDisc med länkning av dokument, Lite kaxigt konstaterar Evalena och Calle att “vi visste att vi var bra innan. Nu kan vi lätt ta fram dokument som visar att det är så.”

Solrosen vill gärna dela med sig av sina erfarenheter till andra ASF:er, t ex genom att vara handledare vid kommande certifieringar. Calle poängterar hur viktigt det är att ledningen inte isolerar sig på sina kontor. -Vårt sätt att arbeta är att vara ute och jobba på varenda ställe; i disken, i kassan, i cafeet. Vi “chefar” inte på ett traditionellt sätt. Ja, vi ska leda och ta smällarna som ledare får ta. Men vi är mänskliga och genom att vara det får vi också förtroende.

Björn poängterar att mjuka värden kan vara svåra att verifiera. De skiner inte alltid igenom i certifieringen. Hur graderas kompetens i att varsamt lotsa in en person som får prova litet av varje och sedan finns sin plats?

-Handledaren måste ha fingertoppskänsla. Kan jag pusha en person litet eller kommer hen inte vidare just här? Mjuka värden kan svårligen visas i dokument. Det måste man komma hit och uppleva, avslutar Björn.

Arkiv