Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Om oss

Vad vi gör

Skoopi är de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation.  Det innebär att vi organiserar företag som har som främsta syfte att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden in i arbetsliv och samhälle. Tillsammans arbetar vi inom Skoopi med att förbättra förutsättningar för att driva arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Sverige.  Vi bedriver olika sorter av påverkansarbete, svarar på remisser och deltar i samverkansforum på nationell nivå. Tillsammans med andra parter som till exempel Coompanion, folkhögskolor och studieförbund så skapar vi utbildningar anpassade för ASF. Vi erbjuder också stöd till offentliga aktörer som vill främja framväxt och utveckling av ASF.
Inom Skoopi så finns också ett antal regionala distrikt som organiserar Skoopis medlemmar inom ett geografiskt område och agerar på lokal och regional nivå.

Vår bakgrund

De allra första arbetsintegrerande sociala företagen startades i slutet av 1980-talet. De utgjorde alternativ till kommunala sysselsättningar enligt Socialtjänstlagen och LSS för människor med funktionsnedsättning.

Under 1990-talet började de bli allt fler. Alla var i kooperativ form och kallades därför för sociala arbetskooperativ. Handledarna i kooperativen organiserades i form av handledarträffar med stöd från kooperativa rådgivare från Coompanion Göteborg och Stockholm. Vid en handledarträff i Jönköping 1998 förändrades träffarna, så att både kooperatörer (medlemmar i kooperativen) och handledare deltog i mötena. Där startade också diskussionerna om att bilda en gemensam organisation, och en arbetsgrupp bildades för att ta fram ett förslag till stadgar.

På ett möte i Norrtälje 1999, med ett sjuttiotal deltagare, beslutades att Skoopi skulle bildas. I april 2000 hade Skoopi sitt första årsmöte i Sunne. Föreningen bildades för att stödja kooperativens utveckling.

 
Hösten 2013 togs ett nytt steg i Skoopi:s historia, genom att ändra stadgarna och öppna upp för alla de arbetsintegrerande sociala företag som står för de officiella kriterierna, där företagen:
  • har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle,
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamhet
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Vår styrelse

ulrika-lowres-for-styreslesidan-plulkvnmtxtbhff8w4a1bj1y9252c4qyervo04xsui

Ulrica Persson

Ordförande
070-683 64 91
lena_lago

Lena Lago

Vice Ordförande
070-683 64 91
Pal-211126-scaled-plzw3yjs0p75xaoggs6yhckk4nki2q76sdhmx278ay

Pål Nilsson

Ledamot
Pernilla-Svedbo

Pernilla Svedbo

Ledamot
bilden-ar-pa-uppladdning

Marcus Björk

Ledamot
anna-yttell

Anna Ytell

Ledamot
bilden-ar-pa-uppladdning

Test

Annat
070-00 00 00
janne-lagupplost-for-styreslesinda

Jan Forslund

Suppleant
Karin-Stenman-plullthtnz3n3e23eiwltaijmxia18hajfd5a3jmmi

Karin Stenman

Suppleant
bilden-ar-pa-uppladdning

Åke Hedblom

Suppleant

Våra stadgar

Våra stadgar beslutades på årsmötet 2021-04-29.
De finns som PDF att ladda ner här.