Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Dags för årsredovisning och verksamhetsberättelse

Vad visar årsredovisningen och vad visar verksamhetsberättelsen och vad kan man ha för nytta av dem?

Bokslutstider!

Hårda tider för alla som är redovisningsansvariga och ska få ihop årets bokslut. De flesta ASF lägger dock troligen ner så lite möda på årsredovisningen som möjligt och också på verksamhetsberättelsen. Det tycker jag är synd för det kan vara ett av de bästa presentations- och säljdokument företaget har och det gäller i allra högsta grad för ASF.

Låt oss reda ut begreppen först.

I årsredovisningen beskrivs det gångna året i siffor och text. Texten kallas förvaltningsberättelsen och här finns några krav på saker som ska med men i stort ska den översiktligt beskriva företagets utveckling, ställning och resultat samt viktiga händelser under året. Inget hindrar att man utvecklar den och berättar mera om hållbarhet

t ex eller tar in sin verksamhetsberättelse. (Se nedan)

Verksamhetsberättelsen är den dokumentation som tas fram till årsstämman. Utgångspunkten är årsredovisningen men här kallas förvaltningsberättelsen verksamhetsberättelse och här finns också krav på en del saker som ska med. Det kan också vara lämpligt att lägga med en verksamhetsplan och en budget för det kommande året.

I verksamhetsberättelsen finns dock just det utrymme som kan behövas för att beskriva verksamheten och dess effekter bortom det ekonomiska resultatet. Här kan man bre ut sig hur mycket som helst med siffor, diagram, exempel och bilder. Samtidigt är det ett halvofficiellt dokument som ger det trovärdighet.

Det bästa exemplet jag hittills sett inom ASF har Vägen Ut gjort. Ta en titt på deras verksamhetsberättelse nedan och låt er inspireras!

Om det finns fler goda exempel så skicka dem gärna till mig eller dela med er på annat sätt.

Vägen ut!:s verksamhetsberättelse 2020

Jag tror att det finns mycket att vinna på att ha en riktigt fin årsredovisning i kontakt med offentliga aktörer och jag vet att det har stor betydelse i kontakt med finansiärer. Lägg gärna in er verksamhetsberättelse där eller bifoga den till årsredovisningen separat. En och annan leverantör kan också gilla att få en helhetsbild av er verksamhet. Vem vet, det kanske kan underlätta i förhandlingarna framgent. Rom byggdes ju inte på en dag, så ni kanske inte kan trolla fram en helt ny typ av verksamhetsberättelse i år, men prova med att skriva lite mera och berätta om er verksamhet och era effekter. Lägg kanske med en bild. Det är en bra början – och börja sedan planera för nästa år!

Om ni bara blev förvirrad av den här texten och skillnaden mellan årsredovisning och verksamhetsberättelse eller veta mera exakt vad som ska stå i de olika dokumenten så kan jag varmt rekommendera en text som Knopster har tagit fram. Skicka ett mail till henrik@knopster.se så skickar han en PDF.

Helen Curry
Helen.curry@skoopi.se
0703-26 26 54

Arkiv